Halkbekämpning

Recycling på cykelvägen

Precis som vid de flesta av våra uppdrag kan vi vara som allra mest effektiva när vi får helhetsansvaret för ett område. När vi har skottat känns det självklart att sanda, när det finns behov av det. På våren sopar vi upp sanden och återanvänder den vintern därpå.

Vi utför all form av halkbekämpning, från saltning av trafikleder till att sanda utanför en entré. Vi har även egen tillverkning av saltlake för att minska miljöpåverkan.

Återvinning av sand

Vårt samarbete med Ragnsells innebär att de tar emot vår uppsopade sand från vinterns halkbekämpning på sin anläggning och tvättar den ren från föroreningar och skräp. Vi kan sedan köpa tillbaks den rena sanden för en billig penning och blanda upp den med en del ny sand vilket minskar vår förbrukning av en naturresurs. Sandning hos oss blir helt enkelt både prisvärt och miljövänligt! Läs gärna mer om hur det går till här.

Intresserad?

Är du intresserad av våra tjänster?

Kontakta oss