Beskärning

Friskvård för träd och växter

Om man vill se till att ett träd inte växer sig för högt, eller blir ett riskträd, måste man redan tidigt börja hålla efter det. Vi har specialkompetens inom alla typer av beskärningar – från minsta ros till stora trädalléer.

Många träd mår bra av att beskäras kontinuerligt och kan ta skada om man plötsligt börjar beskära dem när de är gamla, därför är det viktigt att ha framförhållning och planera beskärningsarbetet.

När det gäller fruktträd är det dessutom viktigt att kunna se skillnad på ett produktivt och ett enbart estetiskt träd, eftersom man beskär olika beroende på vilket det är.

Tack vare vår expertis inom trädvård har vi förmågan att beskära ”på lång sikt”. Du kan lita på att vi ser vad som behöver göras. Om vi upptäcker en rötskadad gren när vi har spärrat av en stadsgata med en skylift, då tar vi självklart den grenen på samma gång när vi ändå är där. Hos oss går effektivitet och kvalitet hand i hand.

Läs gärna mer om vår beskärningskompetens under Trädvård.