Gräsklippning

Grönytorna behöver också gå till frisören

Har du tänkt på hur parker och andra grönytor skulle se ut om ingen såg till att klippa gräset? Lummigt och naturligt, förvisso, men kanske inte riktigt lika lockande för en picknick eller barnens lek.

Vi klipper gräs på en klippbredd från 0,5–5,5 meter i ett svep och kan därför hantera både små gräsmattor till stora parkytor på ett mycket prisvärt sätt. Vi klipper givetvis även mindre prydnadsgräsytor. Ett av våra specialområden är ekologiska metoder för att vårda och bevara ängsmark. Där använder vi gamla traditionella metoder; slår med lie och kompletteringssår med växter som anpassas efter den befintliga floran och faunan.