Ogräsrensning

Snälla metoder mot elaka plantor

Om det är något som växer som ogräs, så är det just det – ogräs. Därför är det viktigt att rensa bort, hålla efter och inte minst förebygga att dessa små (och ibland jättestora!) sabotörer kommer tillbaka.

Vi gillar alla växter, bara inte lika mycket … Vår arsenal av metoder mot ogräs består bland annat av manuell rensning, flamning och trimning av hårdgjorda ytor. Vår personal är även licensierad för att använda Roundup, om kunden efterfrågar det. Miljöpåverkan måste ses i ett helhetsperspektiv – ibland kan det vara försvarbart att använda Roundup, om man istället till exempel undviker att köra en maskin som sprider ut avgaser. Det ena väger upp det andra.

Anfall är bästa försvar

Det mest effektiva ur resurssynpunkt är förstås att inte bara rensa, utan att även hämma återväxten av ogräs. Vi satsar därför på förebyggande åtgärder inom trädgårdsskötseln genom att vara omsorgsfulla i den manuella rensningen, att göra beskärningar, sköta vattningen och i viss mån kompletteringsplantera så att man får ett slutet buskage.