Grönt kort – naturligtvis

Tylömarks är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO-standarden. Att bry sig om miljön är självklart för oss, eftersom vårt erbjudande till stor del handlar om det gröna – naturen och allt levande i den.

 

Tylömarks är miljöcertifierade enligt kvalitetssäkringssystemet ISO 9001:2015 sedan 1999. Sedan år 2001 är Tylömarks certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001:2015 samt AFS 2001 för systematiskt arbetsmiljöarbete.

 

Framför allt påverkar vår verksamhet miljön genom de fordon och maskiner vi använder. Vi ser därför till att vi har en modern, miljöklassad och noga underhållen maskinpark. Vi planerar också vårt arbete så att våra maskiner och fordon kan användas så effektivt som möjligt.

Omsorgsfulla växtval

När vi planerar för växter och blommor har vi den biologiska mångfalden framför ögonen. Vi väljer arter som lockar till sig olika insekter och inte minst blommor som drar till sig bin. Allt trädgårdsavfall komposterar vi och använder sedan jorden i dina rabatter. Vi återanvänder även buskar och träd genom att flisa ner deras grenar och använda som täckbark i rabatterna.

Giftfri vardag

Vi undviker kemikalier så långt det bara är möjligt. Vi kommer långt genom manuell rensning och räfsning och genom att plantera växter så att ogräs inte kommer upp. Vid partier av sten, grus och asfalt bränner vi bort ogräset. Om vi måste använda kemikalier, vilket alltid sker efter avstämning med kunden, undviker vi pesticider och de kemikalier som finns på SLL:s utfasningslista. Vi använder aldrig handelsgödsel, utan enbart organiskt gödsel.

Ekologisk markskötsel

Gräsklippning med häst, ingen kemikalieanvändning och enbart elfordon – Tylömarks kan möta de allra högsta miljökraven genom att erbjuda Ekologisk markskötsel. Läs mer här.

 

 

Tylömarks certifikat inom hållbarhet