Kunder

Locum

Tylömarks sköter underhållet av grönområden kring flertalet av Locums fastigheter.

Fabege

Fabege anlitar oss för att sköta området kring DN-skrapan och flera andra fastigheter i city.

Newsec

Vid Näsby slott i Täby sköter Tylömarks grönytor och vinterunderhåll åt Newsec.

Svenska Bostäder

Skötsel av grönytor kring Svenska Bostäders fastigheter i innerstan. Vintertid tar vi hand om snöröjning och halkbekämpning.

Estate

Vi har skötsel av grönytor runt ett antal centrumanläggningar åt Estate, bland annat Nacka Strand.

Familjebostäder

På Familjebostäders fastighetsområden i bland annat Innerstaden, Södermalm, Högdalen och Rågsved sköter vi både grönytor och vinterunderhåll.

Vi finns där du behöver oss

Tylömarks har kunder i hela Storstockholm. Genom små platskontor, depåer, kan vi alltid vara nära våra kunder.