Plantering

Jordnära insats för blomstrande tillväxt

Vi vill ha vackra planteringar året om, eller hur? Att kombinera växter på rätt sätt kräver kunskap och erfarenhet. Planering före plantering, kort sagt.

Våra kunniga medarbetare är gärna med redan på ritningsstadiet och planerar era planteringar, så att ni väljer rätt växter och rätt placeringar av såväl träd, buskar och blommor. Att små plantor växer till sig med tiden är en av de aspekter man måste ha med sig.

Ute och inne i det gröna

Många gånger handlar planteringar om kompletteringar eller relativt små anläggningar, exempelvis en rabatt i en park eller utsmyckning av rondeller.  Och även om vi för det mesta håller till ute i det fria, så behöver ju en trädgård inte nödvändigtvis vara belägen utomhus – vi  anlägger och sköter även inomhusplanteringar.