Ingen dag är den andra lik

Salim Dif och Kristina Henkel jobbar båda på Tylömarks som arbetande förmän och ansvarar för varsitt arbetslag i Stockholms City respektive i Bromma. Trots att de arbetar i olika områden, eller depåer som de kallar det, så har de ett tätt samarbete för att nyttja resurserna på bästa sätt. ”Allt går att lösa” är Salims devis, vilket han kommer mycket långt på.  

Salim är inne på sitt nionde år på Tylömarks men har långt ifrån tröttnat på sitt jobb. Den ena dagen är inte den andra lik och det finns alltid en utmaning som väntar. Är det inte ett snöoväder så är det en stor plantering, en ny kund eller nya medarbetare. Kristina gör sin andra säsong på Tylömarks och stortrivs med att köra runt i den lilla lastbilen mellan jobben. Som arbetande förmän ser de till att den dagliga skötseln fungerar på sina depår. De träffar kunder, deltar i driftsmöten och planerar arbetet. Vilka kunder åker vi till idag? Vem börjar vi med? Det finns mycket tid att spara när det gäller i vilken ordning man tar jobben.

– Med tiden lär man sig att åka till vissa adresser under speciella tider. Man undviker rusningstrafiken i möjligaste mån, vilket sparar både bensin och tid, säger Salim. Det kan vara en utmaning när man är helt ny. Men man kommer snabbt in i rytmen, menar han.

 

Arbete oavsett väder

En stor utmaning, förutom att alltid vara på rätt plats och i rätt tid, är det tuffa fysiska arbetet.

– Det är ofta tunga arbetsmoment och vi är ute i vått och torrt, men just det är vi många som lockas av, säger Kristina. Det ger variation i arbetet, förutom att vi träffar många människor givetvis. Det är ofta boende kommer fram till oss och är nyfikna på vad vi planterar. Vårt arbete påverkar människor positivt och det ger mycket att få glädja andra människor, betonar Kristina.

 

Bidrar till biologisk mångfald 

Men det är inte bara utseendet som påverkar de områden Tylömarks ansvarar för.

– Vi bidrar till att den biologiska mångfalden är hög inne i city. Vid val av växter väljer vi ofta så kallade insektsväxter, exempelvis örter och perenner av olika slag. Utöver att vara vackra har de andra viktiga uppgifter för den biologiska mångfalden så att olika nyttodjur trivs och kan hitta mat och boplatser, förklarar Kristina.

 

Allt går att lösa 

Salim och Kristina har täta avstämningar med platschefen, Mia, och bollar många frågor med henne. Under driftsmötena samordnar de tillsammans resurserna, om det är ett större jobb som ska göras, till exempel en stor plantering eller trädfällning. Allt går att lösa, enligt Salim. Med ett bra samarbete och flexibilitet mellan arbetslag så finns det inga problem, menar han. Allt går att lösa!