Tylömarks redo förnya ISO-certifikat

I februari granskas Tylömarks verksamhet av det oberoende certifieringsorganet Intertek (f d SEMKO). Det handlar om en förnyelse av ISO-certifikaten inom miljö- och kvalitetsstyrning, ISO 14001 och ISO 9001.

Erland Fernerud från Intertek kommer under fem intensiva dagar att prata med såväl ledning som medarbetare runt om på Tylömarks depåer. Tillsammans med en kollega kommer han  att besöka samtliga tolv depåer och intervjua olika personer för att få en samlad bild av verksamheten.

– Jag tittar på den gångna perioden för att försäkra mig om att Tylömarks arbetar aktivt med att ständigt förbättra sitt miljöarbete. De ska till exempel via dokumentation kunna påvisa att de har förbättrat sin prestanda, säger Erland Fernerud från Intertek.

När det gäller kvalitetsstyrning så handlar det om att jobba med ledningssystem och processer för att kunna göra systematiska och mätbara förbättringar i verksamheten och för att nå verksamhetens mål.

– För våra kunder innebär vårt ISO-arbete en trygghet och vetskap om att vi ständigt strävar framåt när det gäller miljöfrågor och kvalitetsstyrning, ett arbete som är oerhört viktigt för oss, säger Marie Tylömark, vd på Tylömarks.

Certifieringsperioden varar i tre år och under den tiden sker regelbundet uppföljande revisioner, både interna och externa.