Estate väljer Tylömarks – igen

Tylömarks tar hand om skötsel av grönytor runt ett antal centrumanläggningar åt Estate Service Management.

Nu har Estate givit Tylömarks uppdraget att även ta hand om all markskötsel för fastigheterna i Nacka Strand. Det innebär att sköta allt från gräsklippning till snöröjning och halkbekämpning.