Trädvård vintertid

– Träd i stadsmiljö är ofta stressade och har många skador, berättar Ida Kollberg, som arbetar på Tylömarks med ansvar för trädvård, kvalitets- och miljöfrågor.

Hur mår dina träd? Nu när våra trädgårdar och parker ligger i dvala har vi tid att se över hur de mår, upprätta vårdplaner och utföra beskärningar.

Skadorna uppstår bland annat av bilar som kör på dem och av obetänksamma beskärningar. En skada i ett fullvuxet träd blir lätt inkörsporten till rötsvamp.

– Även luftföroreningar och vägsalt försvagar trädet och gör det mindre motståndskraftigt. Brist på utrymme påverkar också träd negativt. Det gör att de kan ha svårt att få det ljus och den näring de behöver, säger Ida.

När skadan väl är skedd kan det bli kostsamt att åtgärda den. Det viktigaste är därför det förebyggande arbetet, menar Ida.

– Ett träd behöver mest vård och omsorg när det är ungt. Då kan du forma hur du vill att det ska se ut, för det påverkas inte lika mycket av ingrepp de första 15–20 åren som det gör när det vuxit sig stort.

Ida – ekolog med koll på skadeinsekter

Ida Kollberg vet vad hon pratar om. Hon är naturvårdsbiolog från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och har forskat om hur samspelet mellan träd och deras skadeinsekter påverkas av ökade temperaturer. Efter avlagd doktorsexamen tog önskan att bidra praktiskt till att skapa naturvärden överhanden och hon lämnade för några år sedan den akademiska världen för jobbet på Tylömarks.

– Jag vill vara med och öka mångfalden av träd och andra växter. Det är viktigt för att gynna nyttoinsekter, till exempel humlor och bin, samtidigt som problem med skadeinsekter minskar. Min uppgift är att plocka idéer från den akademiska världen och applicera dem i verkligheten, säger Ida.

Ida Kollberg

Ida Kollberg, naturvårdsbiolog, ansvarar bland annat för Tylömarks trädvård.

Har du frågor?


Kontakta oss